Vordering client Schelstraete Advocaten toegewezen

Op 2 oktober 2014 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (locatie Almelo) in kort geding procedure een positief vonnis gewezen voor een cliënt wonende te Saoedie-Arabië (hierna ‘A’). van Schelstraete Advocaten. De kwestie betrof een vijftal paarden van A welke in Engeland door B werden getraind. Op enig moment heeft B deze paarden zonder toestemming van A vanuit Engeland naar Nederland verplaatst, waarbij B de paarden verborgen hield voor A.

De in kort geding gevorderde afgifte van de paarden is toegewezen. B is gehouden de paarden te stallen bij een door de rechter aangewezen derde partij. Door het treffen van deze ordemaatregel is voor A weer bekend waar zijn paarden verblijven en kan hij toezicht houden op de gezondheid van de paarden.

A werd in deze procedure bijgestaan door Mrs. L.M. Schelstraete en V. Zitman van Schelstraete Advocaten.

Het gehele vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel is hier te lezen.

Share this post

Latest news