Beleid derdengelden

Schelstraete heeft geen stichting derdengelden ter beschikking. Schelstraete kan geen derdengelden ontvangen in de zin van de Verordening op de advocatuur.