100929868_ABFweb-296x247

Sjef Janssen over KWPN: ‘Werkwijze WFFS onacceptabel’

Sjef Janssen, mede-eigenaar van de hengst Guardian S, heeft er grote moeite mee hoe het KWPN te werk is gegaan bij het testen op de aanwezigheid van het gendefect dat WFFS kan veroorzaken en de communicatie daarover. “Namens mijn cliënt wil ik vooropstellen dat het belang van testen buiten kijf staat, maar wij hebben wel moeite met de manier waarop het KWPN dit heeft aangepakt. Dat is onacceptabel”, zegt Janssens advocaat Mr Luc Schelstraete. Het KWPN zegt alleen Stal Van de Sande als eigenaar van Guardian S te kennen.

“Bij dergelijke procedures moet je zorgen dat ze met waarborgen zijn omkleed. Als we het bijvoorbeeld hebben over doping in de paardensport heeft de FEI daar een heel protocol voor. Het verzamelen van haar, het vervoer daarvan alsook van de verwerking moet immer controleerbaar zijn, ook achteraf”, zegt Schelstraete.

Niet controleerbaar

“Hier is er sprake van het testen van oude haarmonsters, die ergens werden bewaard – niemand weet waar. Het is dus voor de eigenaar van een hengst totaal niet controleerbaar”, aldus Schelstraete, die meldt dat Janssen van Guardian S zelf opnieuw monsters heeft afgenomen. De advocaat raadt ook andere hengstenhouders aan om dat te doen. “Beste is om bij de hengst zelf monsters af te nemen en deze te verwerken op de wijze identiek zoals de FEI dit doet.”

‘Geen aankondiging, geen rapport, alleen een telefoontje’

Dan is er nog de communicatie van het stamboek. Een doorn in het oog voor Janssen, die Guardian S in mede-bezit heeft met Peter van de Sande. “Mijn cliënt is er niet via een brief, een e-mail of een tekstbericht van op de hoogte gesteld dat zijn hengst getest ging worden. Bij het bekendmaken van de uitslag zou je verwachten dat de eigenaar een rapport met de bevindingen toegestuurd krijgt. Nee, het was alleen een telefoontje van de directeur aan mede-eigenaar Peter van de Sande. In het telefoongesprek werd direct aangekondigd dat het gepubliceerd zou worden.”

Belang van de hengstenhouder

“Het lijkt erop dat het KWPN vooral bezig is om er blijk van te geven dat zij snel hebben gehandeld, maar daarbij wordt het belang van de hengstenhouder vergeten. De goede naam van de hengstenhouder wordt te grabbel gegooid en dat terwijl nog niet eens alle resultaten bekend zijn.”

Onacceptabel

Voor Janssen is deze werkwijze onacceptabel. “Nogmaals, mijn cliënt ziet het belang van testen en daarover communiceren absoluut in, maar de manier waarop het KWPN te werk is gegaan is niet te accepteren. Het KWPN heeft tijd genoeg gehad om nieuwe haarmonsters af te nemen, deze op een correcte en controleerbare manier te testen en de hengstenhouders daar op een fatsoenlijke manier over in te lichten. Namens mijn cliënt heb ik de bezwaren over de werkwijze op donderdag om 8.30 uur aan het KWPN laten weten, maar het KWPN wilde niets weten van onze kritiek.”

Reactie KWPN: ‘Uitgebreid gecommuniceerd met Peter van de Sande’

Op 9 mei heeft het KWPN besloten om alle actieve KWPN-goedgekeurde hengsten te testen op de aanwezigheid van het WFFS-gen door het dr. Van Haeringen Laboratorium. Onder actieve hengsten worden hengsten verstaan waarvan in één van de afgelopen vijf jaar veulens zijn geregistreerd, tenzij bij het KWPN bekend is dat zij nu niet meer voor de fokkerij worden ingezet. Daarnaast zijn ook de jonge hengsten die vorig jaar zijn goedgekeurd en de hengsten die aanstaande zaterdag kunnen slagen voor het verrichtingsonderzoek onderzocht.

Het dekseizoen is in volle gang en fokkers maken nu de partnerkeuzes voor de merrie. Om de fokkers optimaal te kunnen informeren is de WFFS-status van alle onderzochten hengsten gepubliceerd op de website van het KWPN middels een lijst en in de KWPN Database.  

Stal van de Sande staat bij ons te boek als enige geregistreerde van Guardian S. Er is uitgebreid gecommuniceerd met Peter van de Sande. Die gaf aan het eens te zijn met de handelswijze van het KWPN. De geregistreerde is als eerste geïnformeerd over de uitslag en de rapporten zijn opgestuurd.  

De uitvoering is gebaseerd op het gepubliceerde uitvoeringsbesluit WFFS. Hier is uitvoerig over bericht. Doel is transparantie naar fokkers en voorkoming van dierenleed. Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd. Een haarmonster voldoet aan de criteria voor onderzoek. Uit het onderzoek kwam dat  Guardian S drager is van het WFFS-gen. Het staat een ieder vrij om te laten hertesten.

Vanuit foktechnisch oogpunt kunnen hengsten die drager zijn prima ingezet worden voor de fokkerij. Hun gewenste genen kunnen nog steeds bijdragen tot het KWPN-fokdoel. Het is niet verstandig om twee dragers bij elkaar te brengen want dan ontstaat 25% kans op een veulen met daadwerkelijk de aandoening WFFS. KWPN faciliteert merriehouders die hun merrie willen laten onderzoeken.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl

Share this post

Latest news