Schending waarschuwingsplicht aannemer bij aanleg paardenbodem (vervolg)

Op 29 januari 2016 verscheen op de website van Schelstraete een bericht over de gerechtelijke procedure bij de Rechtbank Oost-Brabant betreffende de aanleg van een paardenbodem. Hierin is bij vonnis van 13 januari 2016 ten gunste van de cliënte van Schelstraete geoordeeld dat de aannemer zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden.

Het schenden van een waarschuwingsplicht brengt met zich mede dat aan de zijde van de aannemer sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en zij gehouden is de daardoor ontstane schade te vergoeden. Partijen hebben hierover voortgeprocedeerd.

Bij vonnis van 3 augustus 2016 heeft de Rechtbank de schade vastgesteld en de aannemer tot vergoeding daarvan veroordeeld.

Cliënte werd in deze procedure bijgestaan door Mrs. Schelstraete en Zitman.

Lees meer over deze zaak op rechtspraak.nl

 

Share this post

Latest news