art-artist-brush-102127

Schelstraete wint zaak over schilderij van Jacob Jordaens

De cliënt van Schelstraete Business Lawyers (SBL) ging in 2013 een ruilovereenkomst aan met een Kunsthandelaar. Uit hoofde van deze overeenkomst ruilde de cliënt een schilderij van Jacob Jordaens met bijbehorend boek tegen een aantal Koptische fragmenten uit de Oudheid. Deze kunstobjecten zouden een bedrag van € 650.000,- waard zijn.

Vordering tot schadevergoeding
Een aantal jaar later, in 2017, werd de cliënt van SA tot zijn grote verbazing gedagvaard door de Kunsthandelaar. De Kunsthandelaar vorderde een bedrag van € 650.000,- aan schadevergoeding van de cliënt van SBL omdat het schilderij niet een origineel werk van Jacob Jordaens zou betreffen maar slechts een kopie. De Kunsthandelaar had, om zijn vordering kracht bij te zetten, beslag gelegd op diverse onroerende zaken van de cliënt van SBL en onder een bankinstelling.

Dwaling
Mr. L.M. Schelstraete en Mr. V. Zitman van SBL hebben de cliënt bijgestaan in de procedure bij de Rechtbank. Zij hebben namens de cliënt betwist dat het schilderij een kopie zou zijn en daarnaast op grond van dwaling teruggave van het schilderij met bijbehorend boek gevorderd en opheffing van de beslagen gevorderd. De koptische fragmenten bleken namelijk na taxatie door een beëdigd taxateur en archeoloog/numismaat vrijwel niets waard te zijn!

Uit onderzoek kwam naar voren dat de correspondentie over de koptische fragmenten, beweerdelijk afkomstig van veilinghuis Christie’s en museum het Louvre, die de cliënt van SBL had aangereikt gekregen van de Kunsthandelaar, twijfelachtig was. Naar aanleiding van deze correspondentie was de cliënt van SBL in de veronderstelling dat de fragmenten zeer veel geld waard waren. Namelijk ongeveer € 1.000.000,-! Hier bleek dus niets van waar te zijn.

Uitspraak
De rechtbank heeft op 5 september 2018 eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft het beroep van de cliënt van SBL op dwaling gehonoreerd. De vordering van de Kunsthandelaar kwam hier mee te vervallen. Een geslaagd beroep op dwaling heeft namelijk vernietiging van de overeenkomst tot gevolg en dus wordt geacht dat deze overeenkomst nooit heeft bestaan.

De rechtbank heeft dus de vordering van de Kunsthandelaar afgewezen en de Kunsthandelaar veroordeeld tot teruggave van het schilderij met boek en tot opheffing van de beslagen, beiden op straffe van verbeurte van een dwangsom met een maximum van € 650.000,-

Te maken met een kunst gerelateerd geschil? Mr. Schelstraete en Mr. Zitman voorzien u graag van juridisch advies. Contacteer hen via: info@schelstraete.nl of +31135114420

Share this post

Latest news