Hright Measurement

Schelstraete wint geschil met betrekking tot ponymeting tussen verkoper en koper

Wat was er in deze zaak aan de hand? Cliënte van Schelstraete verkocht op een veiling een pony, bij de schofthoogte vulde zij na meting 1.45 m in. De koper heeft de pony voorafgaand aan de verkoop bezichtigd en de dochter van koper heeft de pony bereden: de stokmaat werd niet nagemeten.

Vrijwel direct na de aankoop berichtte koper aan cliënte dat de pony niet 1.45 m zou zijn maar 1.41 m zonder ijzers, om deze reden wilde de koper de koopovereenkomst ontbinden dan wel vernietigen: men wilde een pony van 1.45 m, bovendien zou een pony van 1.41 m minder waard zijn dan een pony van 1.45 m. Deze schofthoogte zou zijn gemeten door een KNHS ponymeter. Uit de verklaring van de KNHS ponymeter bleek ook dat deze meting was verricht bij de pony met het hoofd naar beneden geduwd. Met het hoofd in natuurlijke positie was de schofthoogte 1.425 m zonder ijzers.

In maart 2018 (1,5 jaar voor de verkoop) heeft een FEI dierenarts de pony op 3,5 jarige leeftijd gemeten op 1.43 m.

Welke meting was nu juist? En was de pony omdat hij (wat) kleiner was niet conform de koopovereenkomst?

De kantonrechter komt niet toe aan de beantwoording van de vraag welke meting correct is. De kantonrechter oordeelt dat al zou er sprake zijn van een afwijking van (maximaal) 4cm en een juiste meting door de KNHS ponymeter (hetgeen Schelstraete namens cliënte gemotiveerd betwist heeft) dan nog is er geen sprake van non-conformiteit omdat de pony gewoon bereden kan worden door de dochter van de koper (in de beoogde categorie), de pony nog kan groeien (op het  moment van verkoop was de pony vijf jaar) én dat de koper niet heeft gemotiveerd dat een kleinere pony minder waard zou zijn dan een grotere pony.

Indien een pony wordt uitgemeten binnen een beoogde categorie (een D-pony blijkt bijvoorbeeld een E-pony te zijn, en derhalve voor internationale competities een paard) kan dit onder omstandigheden anders zijn.

In onze praktijk worden wij vaak geconfronteerd met geschillen over stokmaten van pony’s. Metingen blijken achteraf – om wat voor reden dan ook – verschillend of onjuist te zijn. De FEI heeft al eerder een uitgebreid reglement opgesteld en gepubliceerd waaraan een officiële ponymeting dient te voldoen, dit om verschillen in meting in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Sinds 1 januari 2020 heeft de FEI het ook verplicht gesteld om pony’s te laten meten conform dit reglement en daarvan een certificaat voorhanden te hebben. Wellicht dat dit discussie in de toekomst voorkomt.

Cliënte werd bijgestaan door mr. Amanda Brouwers en mr. Irma Uwe-Ntukabumwe.

Share this post

Latest news