paarden

Schelstraete C.S. advocaten wint procedure tegen Mexicaanse springruiter en paardenhandelaar

De zitting vond plaats op 29 november 2019 en de rechtbank wees al vonnis – bij vervroeging – op 24 december 2019, net voor kerst. Normaal gezien wijst de rechtbank niet eerder vonnis dan binnen 6 weken na de zitting, het wijzen van het vonnis wordt vanwege de zaaksdruk vaak ook uitgesteld. De uitkomst van deze zaak vond de rechtbank klaarblijkelijk zo evident dat zij al eerder vonnis wees.

De wederpartij, een Mexicaanse springruiter en handelaar, vorderde aanzienlijke bedragen van onze cliënt. Volgens de wederpartij had onze cliënt niet de volledige koopsom van een paard voldaan aan hem, waarvan hij claimde eigenaar te zijn geweest en waarvan hij claimde dat cliënt deze voor hem had verkocht. Verder claimde hij nog dat cliënt zijn paard verkocht had zonder zijn instemming en medeweten en zonder voldoening van de koopsom aan hem. Daarbovenop beschuldigde de wederpartij onze cliënt nog van diefstal van een helm en zadel, met aldus de wederpartij een waarde van € 5.000,00. De totale vordering van de wederpartij: € 175.000,00.

De wederpartij betrok onze cliënt in persoon in rechte, terwijl aldus cliënt hij geen zaken had gedaan met de wederpartij in privé, maar middels zijn B.V. Met betrekking tot het merendeel van de vorderingen liet de rechtbank het antwoord op de vraag of dat cliënt zaken deed in persoon dan wel via zijn B.V. in het midden. Nu de vorderingen van de wederpartij door cliënt zijn weersproken met een logisch en samenhangend verhaal, de argumenten van de wederpartij vaag en onsamenhangend waren en ook nog eens onvoldoende gesubstantieerd werden alle vorderingen van de wederpartij afgewezen. De wederpartij is voorts veroordeeld in de proceskosten.

Cliënt werd bij gestaan door Luc Schelstraete en Amanda Brouwers

Share this post

Latest news