Neurectomy

Schelstraete C.S. Advocaten wint procedure over vermeend uitgevoerde neurectomieoperatie

Afbeelding van Cornell University’s College of Veterinary MedicineBron


SEL stond de verkoper van het paard bij. Het paard is voor de totstandkoming van de koopovereenkomst – op verzoek van de koper – gekeurd, een positief verkoopadvies werd verstrekt. Een jaar na de aankoop meldde de koper zich bij cliënt met de mededeling dat haar dierenarts zou hebben geconstateerd dat het paard in het verleden een neurectomie operatie (dit is een operatie waarbij een zenuwsnede wordt uitgevoerd met het doel kreupelheden te maskeren) zou hebben ondergaan.

Door de neurectomie operatie zou het paard niet geschikt zijn voor het doel waarvoor het zou zijn aangekocht: de dressuursport. Een geneurectomeerd paard mag niet deelnemen aan FEI wedstrijden. De koper vordert in een gerechtelijke procedure ontbinding dan wel vernietiging van de koopovereenkomst waarbij zowel de koopprijs als de door haar geleden schade werd gevorderd.

De rechter wees de vorderingen van de koper af. Een geneurectomeerd paard mag niet deelnemen aan FEI wedstrijden, maar het is aan de koper om dit doel aan te tonen. Onvoldoende bleek dat de koper het paard heeft aangekocht met het doel om wedstrijden te gaan rijden. Om deze reden kon de vraag of er nu wel of niet een neurectomieoperatie was verricht in het midden blijven. Wel of geen neurectomie, een neurectomieoperatie staat het gebruik als recreatiepaard niet in de weg.

Share this post

Latest news