Neurectomy

Schelstraete C.S. Advocaten wint ook in hoger beroep procedure over vermeend uitgevoerde neurectomie operatie

SEL stond zowel in eerste aanleg en hoger beroep de verkoper van het paard bij. Het paard is voor de totstandkoming van de koopovereenkomst – op verzoek van de koper – gekeurd, een positief verkoopadvies werd verstrekt. Een jaar na de aankoop meldde de koper zich bij cliënt met de mededeling dat haar dierenarts zou hebben geconstateerd dat het paard in het verleden een neurectomie operatie (dit is een operatie waarbij een zenuwsnede wordt uitgevoerd met het doel kreupelheden te maskeren) zou hebben ondergaan. Haar dierenarts zou dit met het blote oog hebben geconstateerd.

SEL heeft namen cliënt succesvol aangevoerd dat een neurectomie operatie niet kan worden vastgesteld door pathologisch onderzoek alleen: hiervoor is ook echografisch onderzoek noodzakelijk. Voorts bedraagt de genezingstijd van een neurectomie operatie 4-6 weken; zodat indien en voor zover de operatie zou zijn uitgevoerd bij het paard deze ook uitgevoerd kan zijn na de levering. Op basis van deze argumenten oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat de koper van het paard onvoldoende heeft aangetoond dat het paard een neurectomie operatie zou hebben ondergaan, laat staan voorafgaand aan de levering aan haar.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wijst de vordering van de koper om nog een reden af. Het Hof vervolgt haar redenering door mee te gaan in de redenering van de rechtbank in eerste aanleg: een geneurectomeerd paard mag niet deelnemen aan FEI wedstrijden, maar het is aan de koper om dit doel aan te tonen. Ook in hoger beroep bleek onvoldoende dat de koper het paard heeft aangekocht met het doel om wedstrijden te gaan rijden.

Het Hof wijst net als de rechter in eerste aanleg de vorderingen van de koper af. De koper werd veroordeeld in de proceskosten zowel in eerste aanleg als hoger beroep.

De verkoper werd bijgestaan door mr. Luc Schelstraete & ms. Amanda Brouwers.

ECLI:NL:GHSHE:2020:1735

Share this post

Latest news