Schelstraete bewerkstelligt in kort geding verdeling van onroerende zaken in Polen

Optredend voor eiser in een kort geding voor de Rechtbank Roermond treft Schelstraete een regeling voor cliënt op grond waarvan een langslepend, bijna tien jaar durend, conflict omtrent de verdeling van onroerende zaken, gelegen in een zeer pittoresk gebied in de Poolse bergen, wordt beslecht. Op grond van de vaststellingsovereenkomst getroffen voor de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond worden voornoemde onroerende zaken overgedragen aan cliënt van Schelstraete tegen door hem gewenste voorwaarden.

Share this post

Latest news