Schelstraete behaalt winst voor Portugese verkoper van een dressuurpaard

Claim van ruim € 1 miljoen afgewezen


Een Portugese cliënte had aan een Japanse amazone een Lusitano dressuurpaard verkocht voor een bedrag van ruim € 1 miljoen. De amazone liet zich bij de aankoop bijstaan door een professionele commissionair en dierenarts. In de koopovereenkomst werd opgenomen dat de amazone het paard ‘as is where is’ aanvaardde (“in the condition in which it is found at the time of delivery”).

Na de levering stelde de amazone zich op het standpunt dat het paard niet aan de koopovereenkomst beantwoordde. Het paard zou kampen met kreupelheid welke veroorzaakt zou worden door veranderingen in het hoefgewricht van het rechter voorbeen.

De amazone heeft een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt en daarin onder andere terugbetaling gevorderd van de koopsom. Cliënte heeft hiertegen succesvol verweer gevoerd. Bij vonnis van 4 maart 2020 heeft de rechtbank de vordering van de amazone afgewezen.

De rechtbank oordeelde dat niet was gebleken dat de door de amazone gestelde kreupelheid werd veroorzaakt door veranderingen in het hoefgewricht. Verder had de door de amazone ingeschakelde dierenarts tijdens de aankoopkeuring geen aanleiding gezien om door cliënte aangeboden MRI-beelden te bekijken maar het klinisch beeld in combinatie met tijdens de keuring gemaakte opnames en de uitkomst van een bloedonderzoek kennelijk bepalend geacht voor beantwoording van de vraag of de aankoop van het paard verantwoord was. Daar kwam nog bij dat ook de ‘as is where is’ bepaling in de koopovereenkomst aan een op dwaling en tekortkoming in de weg stond, aldus de rechtbank.

De volledige uitspraak is terug te lezen op rechtspraak.nl via de volgende link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2020:1435

Cliënte werd in deze kwestie bijgestaan door mrs. Schelstraete en Zitman.

 

Share this post

Latest news