banquet-candle-catering-1114425

Schelstraete behaalt in hoger beroep succes voor grote hippische ondernemer

De cliënte van Schelstraete Equine Lawyers (SEL) is een grote hippische ondernemer en organisator van hippische evenementen. In verband met het verzorgen van de catering tijdens een hippisch evenement in Italië trad de cliënt van SEL in overleg met de Cateraar.

De cliënt van SEL zag zich op enig moment genoodzaakt om zich kort voor het hippische evenement in Italië terug te trekken uit de onderhandelingen met de Cateraar. Volgens de Cateraar was de cliënt van SEL een zeer substantiële annuleringsvergoeding aan haar verschuldigd van ongeveer € 200.000,- omdat zij de catering kort voor het hippische evenement had geannuleerd.

Eerste aanleg
De cliënt van SEL stelde zich daarentegen op het standpunt dat er geen overeenkomst tot stand was gekomen en zij geen annuleringsvergoeding aan de Cateraar was verschuldigd. De Cateraar heeft daarop een procedure gestart bij de rechtbank Oost-Brabant. Daarin werd de Cateraar bij vonnis van 21 december 2016 grotendeels in het gelijk gesteld.

Hoger beroep
De cliënt van SEL was het met dit vonnis niet eens en ging in hoger beroep bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Bij arrest van 2 oktober 2018 heeft het gerechtshof alsnog geoordeeld dat er geen overeenkomst tussen de cliënt van SEL en de Cateraar tot stand was gekomen. De Cateraar moet het bedrag van ongeveer € 200.000,- weer terugbetalen aan de cliënt van SEL.

Schadestaatprocedure
Wel oordeelde de Rechtbank dat de cliënt van SEL (nog) niet was gerechtigd om de onderhandelingen met de Cateraar af te breken.

Het is nu aan de Cateraar om de kosten inzichtelijk te maken en te onderbouwen. Naar verwachting van de cliënt van SEL zullen de kosten slechts een fractie belopen van de in eerste instantie nog door haar verschuldigde annuleringsvergoeding.

Het arrest van het gerechtshof is te raadplegen op www.rechtspraak.nl onder nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:4029.

De cliënt van SEL werd van rechtsbijstand voorzien door mr. L.M. Schelstraete en mr. V. Zitman

Share this post

Latest news