digital case horse

Schelstraete Advocaten wint eerste digitale KEI zaak

Het geschil

Een uit Koeweit afkomstige springruiter had samen met een Nederlandse Handelsstal 7 paarden en 3 veulens in eigendom. Na een tijdje in Nederland te hebben getraind besloot cliënt van Schelstraete Advocaten (hierna SEL) terug te gaan naar Koeweit en zijn eigendomsaandelen te verkopen aan de Handelsstal zodat zij volledige eigendom van de paarden zou verkrijgen. Partijen sloten daartoe een schriftelijke overeenkomst. De Handelsstal voldeed echter niet aan haar daaruit voortvloeiende financiële verplichting jegens de Koeweitse cliënt van SEL. SEL heeft daarom de zaak voor cliënt voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Digitale zaak

Sinds 1 september 2017 is het digitaal procederen voor de civiele vorderingsprocedure verplicht bij de Rechtbank Gelderland en de Rechtbank Midden-Nederland. Het doel van deze digitalisering is om de rechtspraak begrijpelijk en sneller te maken.

SEL heeft door middel van een digitale procesinleiding nakoming van de overeenkomst tot betaling van de eigendomsaandelen gevorderd. De Rechtbank heeft hierop middels een digitaal vonnis positief voor cliënt geoordeeld.

U kunt meer lezen over het digitaal procederen op www.rechtspraak.nl.

De cliënt werd bijgestaan door mr. P.M. Wawrzyniak als procesadvocaat en mw. C.M. van Zundert van Schelstraete Advocaten.

Heeft u vragen of heeft u zelf een geschil, neem dan contact op via info@schelstraete.nl of 013-5114420, wij voorzien u graag van advies.

Share this post

Latest news