shutterstock_659041903

Winst bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure

De Nederlandse cliënt houdt de bestuurder van een cateringbedrijf persoonlijk aansprakelijk voor schade. Nadat de beslissing in eerste aanleg door het Hof ’s-Hertogenbosch was vernietigd betaalde het cateringbedrijf het eerder geïncasseerde bedrag van meer dan € 170.000,00 niet terug. De Rechtbank ‘s-Hertogenbosch oordeelde dat de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld jegens cliënt doordat hij heeft bewerkstelligd, dan wel op zijn minst heeft toegelaten, dat betalingen aan derden waren verricht, zonder financiële middelen voor de terugbetalingsvordering te reserveren.

Schelstraete Advocaten heeft een Belgische cliënt succesvol bijgestaan in een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer

Een aandeelhouder in een vliegtuigonderhoudsbedrijf verzocht bij de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam een onderzoek naar het beleid en gang van zaken van de onderneming, de aandeelhouder claimde dat er reden was om aan het beleid binnen de onderneming wat veroorzaakt zou zijn door cliënt te twijfelen. Na verweer namens cliënt heeft de aandeelhouder zijn verzoek ingetrokken. De Ondernemingskamer oordeelde het verzoek niet toewijsbaar.

Vindplaats: ECLI:NL:GHAMS:2020:1225

Share this post

Latest news