Show Jumping Horse 2

Saoedische client van Schelstraete wint opnieuw in hoger beroep

Het betreft een langlopend geschil tussen een Saoedische eigenaar (‘cliënt’) van diverse waardevolle springpaarden welke in 2014 door een ruiter zonder zijn medeweten en/of instemming werden verplaatst van Engeland naar Nederland. De ruiter hield de paarden in Nederland voor de cliënt verborgen en dreigde deze te verkopen indien een door hem op de vader van de cliënt gepretendeerde geldvordering niet zou worden voldaan. De ruiter beweerde (mede-)eigenaar van de paarden zijn en deed ook een beroep op een retentierecht.

Cliënt slaagde erin om de paarden in Nederland in beslag te nemen en in gerechtelijke bewaring aan een professionele springstal af te geven. Dit in afwachting van de uitkomst van de gerechtelijke procedure.

Nu wilde het geval dat één van de vijf in beslag genomen paarden kreupel was. De ruiter stelde cliënt hiervoor aansprakelijk en maakte aanspraak op een schadevergoeding van € 400.000,-. Ter verzekering hiervan legde de ruiter op zijn beurt ook beslag op de paarden.

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat cliënt eigenaar is van vier van de vijf in beslag genomen paarden. Het vijfde (kreupele) paard behoort wel in eigendom toe aan de ruiter. De ruiter komt geen retentierecht op de paarden toe vanwege de door hem op de vader van cliënt gepretendeerde geldvordering. Het gerechtshof heeft verder geoordeeld dat de ruiter zich de paarden onrechtmatig heeft toegeëigend en aansprakelijk is voor de door de cliënt als gevolg daarvan geleden en nog te lijden schade. Het beslag van de ruiter op de paarden is opgeheven.

Ten aanzien van het vijfde (kreupele) paard was het aan de ruiter om te bewijzen (i.) dat de blessure was ontstaan na en als gevolg van het beslag en de gerechtelijke bewaring, en (ii.) dat het paard een waarde had van € 400.000,- die als gevolg van de blessure verloren was gegaan. Na uitgebreide getuigenverhoren heeft het gerechtshof geoordeeld dat de ruiter in dit bewijs niet is geslaagd en daarmee de vordering van hem op cliënt tot betaling van een schadevergoeding van € 400.000,- afgewezen.

De arresten van het gerechtshof zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl: ECLI:NL:GHARL:2020:5234

Cliënt werd bijgestaan door Luc Schelstraete en Vincent Zitman.

 

Share this post

Latest news