whip

Ruiter twee maanden geschorst nadat hij zijn paard extensief heeft geslagen

FEI-regels over gele kaarten en gebruik van zweep

Ruiter Ben Talbot werd twee maanden geschorst na een tweede gele kaart binnen een tijdsbestek van 3 maanden. De ruiter sloeg het paard Everglade meerdere malen met zijn zweep en spoorde hem herhaaldelijk aan nadat de paard geweigerd had om een hindernis te nemen. De jury reageerde onmiddellijk en de ruiter werd gediskwalificeerd voor de hele wedstrijd.

De FEI-gedragscode voor het welzijn van het paard stelt dat mishandeling van een paard met natuurlijke hulpmiddelen of kunstmatige hulpmiddelen (zoals zwepen, sporen, enz.) niet wordt getolereerd en zoals in artikel 243 van het Algemeen Reglement staat wanneer overdreven gebruik wordt gemaakt van de zweep. Er staat: 1) De zweep mag niet worden gebruikt om het temperament van een atleet te verminderen. Dit wordt altijd gekwalificeerd als overdreven gebruik; 2) Het gebruik van een zweep op het hoofd van een paard is altijd overmatig gebruik; 3) Een paard mag nooit meer dan drie keer achter elkaar worden geslagen. Als de huid van het paard beschadigd is, wordt dit altijd beschouwd als overmatig gebruik van de zweep; en 4) De zweep mag niet worden gebruikt na eliminatie;

Bovendien staat er dat een atleet die misbruik maakt of buitensporig gebruik maakt van de zweep, zal worden gediskwalificeerd en kan worden beboet naar goeddunken van de jury.

De ruiter had de eerste gele waarschuwingskaart gekregen van de grondjury tijdens de CSI4 * Arezzo-paardenwedstrijd in april. Aangezien deze overtreding de tweede gele kaart van de ruiter was, werd hij twee maanden geschorst. (artikel 169.7.2 van de algemene regels van de FEI.) (20 juni 2018).

Share this post

Latest news