Richtlijnen Coronavirus (Covid-19) Schelstraete C.S. Advocaten

Beste cliënten,

Schelstraete C.S. advocaten volgt zoveel mogelijk de RIVM richtlijnen. Naar aanleiding van deze richtlijnen heeft Schelstraete C.S. Advocaten beleid gemaakt voor onze werkzaamheden en de bezoeken aan ons kantoor. 

  1. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de RIVM richtlijnen houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.

Indien u geen verschijnselen heeft, en u verschijnt wel op ons kantoor, vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog. Wij zullen op gepaste afstand van de cliënten gaan zitten.

Alle medewerkers van ons kantoor houden zich aan de meest actuele RIVM richtlijnen. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

  1. Geplande besprekingen

Uitgangspunt is dat besprekingen die spoed hebben op kantoor in principe gewoon doorgaan. Minder besprekingen zullen spoed hebben nu ook de rechtbank tot en met 6 april 2020 geen zitting houdt, behoudens spoed kortgedingen.

Besprekingen die geen haast hebben, zullen wij in overleg met u uitstellen of besprekingen kunnen wij eventueel telefonisch, per Skype of Facetime laten verlopen. Voor afspraken met cliënten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

Verder verzoeken wij u om alleen met de personen naar kantoor te komen waar de zaak direct betrekking op heeft. Dit betekent helaas dat er geen tussenpersonen, kinderen of ouders of andere bekenden bij de afspraak aanwezig kunnen zijn. Wilt u zelf de afspraak liever uitstellen dan kan dat in de meeste gevallen. U kunt dan met ons bellen of mailen.

  1. Werkzaamheden

Onze werkzaamheden proberen wij zoveel mogelijk op de gebruikelijke wijze en met gebruikelijke voortvarendheid uit te voeren. Let wel dat ook derden, zoals deurwaarders en rechtbanken maatregelen hebben getroffen. Tot en met 6 april a.s. zijn er geen zittingen, indien u in deze periode een zitting heeft wordt u hierover door ons individueel geïnformeerd. Ook kan het zo zijn dat andere procedures vertraging ondervinden door de genomen maatregelen, wij communiceren dit steeds zo volledig mogelijk met u.

  1. Medewerkers

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, dit conform de RVIM-richtlijnen. Medewerkers die vanuit huis werken zijn zoveel mogelijk bereikbaar. Ook zijn ze op hun antoormailadres bereikbaar. Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden.

Vanaf 24 maart a.s. zijn wij gevestigd op onze nieuwe locatie in Den Bosch aan de Hoflaan 7-9. Wij zijn trots op onze nieuwe locatie en samen met u hopen we dat we het Coronavirus snel te kunnen beteugelen zodat we u kunnen verwelkomen op ons nieuwe kantoor!

 Donderdag 19 maart 2020

Share this post

Latest news