utrecht-rechtbank

Rechtsbijstandsverzekeraar mag geen limiet stellen aan advocaatkosten

Op 18 april jl. heeft de Rechtbank in Utrecht uitgemaakt dat rechtsbijstandsverzekeraar ARAG de externe advocaatkosten van haar verzekerde niet mag limiteren. Verzekerde, tevens eiseres in de procedure, had een rechtszaak aangespannen tegen ARAG omdat ARAG een limiet had gesteld aan de kosten welke eiseres maakte voor de inschakeling van een externe advocaat.

Eiseres had sinds 1991 een rechtsbijstandsverzekering bij ARAG. De polisvoorwaarden bepaalden dat de kostenvergoeding voor een externe advocaat niet aan een limiet gebonden waren, mits de kosten als normale en gebruikelijk kosten waren te bestempelen. Op enig moment deed eiseres een beroep op haar rechtsbijstandsverzekering omdat zij klachten overhield aan een behandeling in het ziekenhuis en daarvoor een schadeclaim wenste in te dienen. Nadat ruim € 89.000,00 aan externe advocaatkosten was uitgegeven gaf ARAG bij eiseres aan dat zij maximaal € 100.000,00 zouden vergoeden. Volgens eiseres was dit in strijd met de polisvoorwaarden omdat daarin werd bepaald dat de kostenvergoeding niet aan een limiet gebonden was.

De Rechtbank overwoog dat het valt te verdedigen dat ARAG zal stoppen met verdere vergoeding van de externe advocaatkosten indien de kosten in verhouding tot het resultaat dermate extreem zijn dat deze niet meer zijn aan te merken als “normale en gebruikelijke kosten”. Echter, in onderhavige kwestie was niet gebleken van kosten welke niet als normaal of gebruikelijk gekwalificeerd konden worden. Ook was voor de Rechtbank relevant dat eiseres pas zeer laat door ARAG was geïnformeerd over de tot dan toe gemaakte kosten voor rechtsbijstand.

De Rechtbank oordeelde dan ook dat ARAG gehouden is om ook de verdere advocaatkosten van eiseres te vergoeden mits deze als normaal en gebruikelijk te bestempelen zijn. U kunt de gehele uitspraak hier raadplegen.

Heeft u vragen over uw rechtsbijstandsverzekering of bent u verwikkeld in een geschil, wij voorzien u graag van advies. U kunt contact opnemen met mw. Mr. B.E.J. Loeffen van Schelstraete Advocaten.

Voor de uitspraak, klik: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:1908

Share this post

Latest news