shutterstock_659041903

Rechter oordeelde in het voordeel van cliënt

De cliënt van Schelstraete heeft in oktober 2019 een pony verkocht. De pony was ten behoeve van de verkoop ondergebracht bij een amazone die de pony trainde, uitbracht op wedstrijden en te koop heeft aangeboden. Voorafgaand aan de verkoop is de pony door een dierenarts gekeurd waarbij ook bloed is afgenomen en bewaard. Nadat de dierenarts een positief aankoop advies had verstrekt, is de koopsom voldaan en is de pony door de koper opgehaald.

Bij de koper zou de pony moeilijk te rijden zijn. Echter werden er ook positieve berichten op Facebook geplaatst waaruit bleek dat het goed ging met de pony en prijzen werden gewonnen op wedstrijden. Ook werd via WhatsApp gecommuniceerd dat het goed ging met de pony. Ook zou de pony een hematoom hebben gehad welke met succes zou zijn behandeld. Daarna zou de pony weer moeilijk te rijden zijn reden waarom de koper het tijdens de aankoopkeuring afgenomen bloed heeft laten onderzoeken. In dit bloed zou lidocaïne zijn aangetroffen, aldus het door de koper ingeschakelde laboratorium. Cliënt heeft vervolgens hetzelfde bloedsample laten onderzoeken door een ander laboratorium en hierbij werd géén lidocaïne in het bloed aangetroffen. De koper heeft vervolgens de vernietiging en ontbinding van de koopovereenkomst ingeroepen en cliënt gesommeerd de pony op te halen en de koopsom terug te betalen. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, heeft de koper zich tot de rechter gewend.

De rechter heeft het verweer van Schelstraete gevolgd. Zo is er allereerst met succes betoogd dat cliënt de eigenaar en verkoper van de pony was en niét zijn dochter. Ook is door Schelstraete met succes betoogd dat cliënt niet op de hoogte was van de aanwezigheid van lidocaïne in het bloed van de pony en er ook geen reden was om lidocaïne toe te dienen omdat de pony niets mankeerde en uitstekend functioneerde, getuige ook de goede wedstrijdresultaten van de pony. Van bedrog kan dus geen sprake zijn, aldus de rechter. Hetzelfde geldt voor dwaling. Niet is komen vast te staan dat cliënt op de hoogte was van de lidocaïne en er is gemotiveerd betwist dat de pony ten tijde van de koop behept was met problemen. Verder is ook van non-conformiteit is geen sprake nu de koper er niet in is geslaagd te bewijzen dat de pony ten tijde van de koop al behept was met de vermeende gebreken (verzet tijdens het rijden, rug niet goed gebruiken, het hematoom, slijtage van de tanden, fysieke klachten waardoor rijproblemen zouden zijn ontstaan). Voor zover er al sprake zou zijn van een tekortkoming heeft de koper op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat de gestelde problemen niet zouden kunnen worden opgelost/behandeld. Tot slot heeft de rechter geoordeeld dat het beroep op onrechtmatige daad in zijn geheel niet is onderbouwd waardoor ook op deze grondslag de vordering niet kan slagen. De vorderingen van de koper zijn afgewezen.

De cliënt van Schelstraete werd bijgestaan door mr. Joëlle Bongers.

Share this post

Latest news