KNHS

Rechter komt niet toe aan de geplande inhoudelijke behandeling van het arbeidsconflict tussen de KNHS en haar algemeen directeur

Eind vorig jaar werd Rens Plandsoen, de algemeen directeur van de KNHS, door de KNHS op non-actief gesteld. Er zou een conflict zijn ontstaan naar aanleiding van de bezuinigingsmaatregelen die Plandsoen wilde doorvoeren. De KNHS kampt met wegvallende sponsorinkomsten, een dalend ledenaantal en exploitatieverliezen. Plandsoen is pas sinds december 2016 in dienst bij de KNHS. Inmiddels heeft de KNHS een gerechtelijke procedure aangespannen om het arbeidscontract met Plandsoen te ontbinden.

Donderdag 1 februari zou de zaak inhoudelijk worden behandeld bij de rechtbank in Utrecht. De rechter is echter niet toegekomen aan een inhoudelijke behandeling vanwege te lange pleitnota’s en een groot aantal producties welke de KNHS vlak voor aanvang van de inhoudelijke behandeling nog had ingediend. Volgens de rechtbank zou het onmogelijk zijn om zoveel informatie in de ingeplande zittingstijd te behandelen. De inhoudelijke behandeling wordt hervat op een nog nader te bepalen tijdstip de komende vier weken. In de tussentijd hebben partijen zich bereid verklaard te bezien of een minnelijke schikking van het conflict mogelijk is.

Heeft u ook een geschil met uw werkgever/werknemer c.q. opdrachtgever/opdrachtnemer? Neem dan gerust contact op met Schelstraete Advocaten. Wij staan u graag bij.

Share this post

Latest news