Rechtbank Oost-Brabant stelt cliënte van Schelstraete Advocaten

Op 21 mei 2015 heeft de Rechtbank Oost-Brabant eindvonnis gewezen in een procedure betreffende dan koop van een paard. In 2009 heeft de cliënte van Schelstraete Advocaten een paard gekocht. Eind 2013 stelde de verkoopster van dit paard zich plotsklaps op het standpunt dat zij het paard niet zou hebben verkocht maar in bruikleen zou hebben gegeven aan cliënte, op grond waarvan zij afgifte van het paard vorderde. Van bruikleen was echter geenszins sprake zodat het dan ook niet verwonderlijk was dat de wederpartij er niet in slaagde om bewijs te leveren van een beweerdelijke bruikleenovereenkomst.

Met de cliënte van Schelstraete Advocaten was de Rechtbank van mening dat de vordering van de wederpartij moest worden afgewezen.

Cliënte werd in deze procedure bijgestaan door Mrs. Schelstraete en Loeffen.

Share this post

Latest news