fleeing-vluchtgedrag

Rechtbank Midden-Nederland stelt cliënte van Schelstraete Advocaten in het gelijk betreffende vluchtgedrag verkocht paard

Op 17 mei 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een eindoordeel gegeven in de zaak welke door de koopster van een paard was aangespannen tegen een cliënte van Schelstraete Advocaten. Het betrof de verkoop van een IJslandse merrie door cliënte. Schelstraete vertegenwoordigde de verkoper in dit geschil.

Na enkele weken gaf de koopster aan dat het paard vluchtgedrag zou vertonen, een aandoening in haar oog zou hebben alsmede een maagzweer zou hebben gehad. Deze gebreken zouden volgens de wederpartij niet voorafgaand aan de koop zijn gemeld. Koopster wilde dat cliënte het paard terug zou nemen en haar de koopsom zou terugbetalen. Omdat deze bemerkingen cliënte totaal onbekend waren heeft cliënte geweigerd het paard terug te nemen en de koopsom terug te betalen. De koopster spande een procedure aan.

Op 17 mei 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een eindvonnis gewezen en cliënte in het gelijk gesteld. Volgens de Rechtbank was de aanwezigheid van vluchtgedrag niet nader onderbouwd danwel bewezen nu de wederpartij alleen verwees naar één incident wat had plaatsgevonden direct na de koop. Gedurende periode stuurde zij berichten naar cliënte dat haar dochter erg blij was met het paard en dat zij met het paard aan trainingen deel nam.

De andere beweerdelijke gebreken omtrent het oog en de maagzweer werden afgewezen op formele gronden nog voordat de Rechtbank toe kwam aan de beoordeling van de stellingen. Noch de advocaat van de koper noch de koper zelf hadden de verkoper bericht dat de koopovereenkomst werd vernietigd of ontbonden met betrekking tot de beweerdelijke gebreken en nadien bleef de dochter van de koper doortrainen met het paard. Binnen het Nederlands recht is het toesturen van een dergelijk bericht waarin de koopovereenkomst wordt ontbonden essentieel. Indien men verzuimd dit te doen zal dit resulteren in een afwijzing van alle vorderingen van een koper en het dragen van de proceskosten. Deze beslissing van de Rechtbank Midden-Nederland onderstreept nogmaals het belang van een advocaat met expertise in het geven van juridisch advies en vertegenwoordiging in hippische kwesties. Zaken waarin wij u in kunnen bij staan.

Cliënte werd in deze procedure bijgestaan door Mrs. Schelstraete en Brouwers van Schelstraete Advocaten.

Share this post

Latest news