Rechtbank Limburg stelt cliënte van Schelstraete Advocaten in het gelijk inzake aankoop paard

Op 17 augustus 2016 heeft de Rechtbank Limburg haar eindoordeel gegeven in een zaak welke was aangespannen door een cliënte van Schelstraete Advocaten. De kwestie betrof een door cliënte aangekocht paard, welke paard kort na de aankoop gevaarlijk gedrag vertoonde onder het zadel. Bij veterinair onderzoek bleek sprake van artrotische veranderingen in de hals.

Cliënte heeft de verkoper van het paard ter verantwoording geroepen. Omdat hij weigerde het paard terug te nemen heeft cliënte hem gedagvaard en haar vorderingen voorgelegd aan de rechter in Limburg.

De rechter besloot bij tussenvonnis dat gelet op de veterinaire complicaties bij het paard het vermoeden bestond dat het paard ten tijde van de levering niet aan de koopovereenkomst beantwoordde. Daarnaast kwam bij het verhoren van getuigen vast te staan dat het paard erom bekend stond dat het bij het opstappen een bolle rug maakte en een paar passen liep. Dit terwijl cliënte bij het sluiten van de koopovereenkomst uitdrukkelijk had aangegeven dat zij om reden van haar fysieke beperkingen een braaf en makkelijk te berijden paard zocht.

De verkoper is veroordeeld tot terugbetaling van de koopsom en vergoeding van de door cliënte geleden schade.

Cliënte werd in deze procedure bijgestaan door mw. Mr. B.E.J. Loeffen van Schelstraete Advocaten.

Share this post

Latest news