Recente FEI doping zaak van Schelstraete Advocaten

De verweerder bestaande uit mr. Piotr Wawrzyniak van Schelstraete Advocaten en de co-counsel mevrouw Lisa Lazarus, esq. hebben op succesvolle wijze een Saudisch Olympische ruiter bijgestaan in een zaak betreffende een procedure omtrent het gebruik van medicatie. De casus betrof het gebruik van triamcinolon acetonide. Ondanks het feit dat de atleet rekening hield met de terugtrekkingsperiode en de detectietijd van de medicatie zoals vastgelegd door de FEI (Bekijk document) alvorens men weer mag mee doen met wedstrijden, werd het paard positief getest op triamcinolone acetonide.

Deze kwestie betrof niet de eerste overtreding voor de desbetreffende atleet. Dankzij de succesvolle juridische beargumentatie voortvloeiende uit eerdere doping zaken, besloot de FEI Tribunal, gezien de omstandigheden van het geval, dat de gemaakte fout slechts van kleine aard was. In lijn met het standpunt van de verweerder was het tribunaal van mening dat de atleet alle mogelijke maatregelen had genomen bij het selecteren van de veterinair voor de behandeling van het paard. Naar mening van het FEI tribunaal heeft verweerder dan ook bewezen dat hij zorgvuldig zijn veterinair gekozen had en dat hij zich hierbij heeft gericht op iemand met expertise en die ook aanbevolen werd door zijn gebruikelijke veterinair. De gebruikelijke veterinair was nl. op dat moment niet in de gelegenheid om het paard te behandelen.

Zoals in menig ander doping zaak, zijn de omstandigheden van het geval bepalend. Goede argumentatie en een goed doordachte strategie zijn eveneens beslissend. Indien u wordt geconfronteerd met een sanctie van de FEI of een andere doping autoriteit en u twijfelt over de rechtmatigheid dan kunt u contact met ons opnemen. Alvorens u iets doet is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Immers, gedane zaken nemen geen keer.

Share this post

Latest news