Paard is kreupel, moet ik startgeld betalen?

Vraag: Vlak voor een (officiële) dressuurwedstrijd, raakte mijn paard kreupel. Op dat moment waren de inschrijvingen al enige tijd gesloten. Echter, in de reglementen van de organisatie van de wedstrijd stond dat ruiters die zich afmelden na de sluiting van de inschrijvingen verplicht zijn het startgeld te betalen. Kan de organisatie mij verplichten het startgeld te betalen?

Antwoord Schelstraete Advocaten:

Of in een bepaalde situatie nog inschrijfgeld voldaan dient te worden in geval van een onmogelijkheid om te starten hangt af van hetgeen in het vraagprogramma vermeld staat. Ook hangt het soms af van de onderliggende reden die aangevoerd wordt door de ruiter.

In vrijwel alle vraagprogramma’s van de wedstrijden staat vermeld dat men na een bepaalde datum (sluitingsdatum) ten alle tijden verplicht is om het inschrijfgeld te voldoen aan de organisatie van de wedstrijd. Indien men afmeldt voordat de inschrijving is gesloten kan men dat (meestal) kosteloos doen en hoeft men –indien nog geen inschrijfgeld is voldaan- dit ook niet meer te betalen. Meldt men later af dan dient men te betalen.

Het komt voor dat organisaties geen inschrijfgeld in rekening brengen indien de ruiter afmeldt vanwege een plotselinge blessure/ziekte van zijn paard en dit middels een verklaring van de dierenarts ook kan aantonen. Indien het vraagprogramma over dergelijke situaties niets vermeld zijn organisaties niet verplicht om in geval van plotselinge kreupelheid geen inschrijfgeld in rekening te brengen. Vaak doen zij uit coulance niet moeilijk indien je als ruiter een goede reden hebt voor je afmelding na de sluitingsdatum. Sommige organisaties vragen, zoals hierboven vermeld, echter wel om een verklaring van een dierenarts waarin staat dat het paard inderdaad (plotseling) kreupel of ziek is. De reden hiervoor is dat organisaties vaak geconfronteerd worden met ruiters die maar wat inschrijven en dan met smoesjes paarden die helemaal niets mankeren op het laatste moment afmelden. Dit is vervelend voor de organisatie want op de lege plek had ook een andere combinatie kunnen starten.

Of men dus na sluiting van de inschrijvingen nog kosteloos kan afmelden hangt af van wat er in het vraagprogramma geschreven staat. Indien het paard daadwerkelijk kreupel is en de ruiter dit ook kan aantonen met een verklaring van de dierenarts zullen er weinig organisaties zijn die moeilijk doen over het te betalen inschrijfgeld.

Share this post

Latest news