iStock-183265442-870x500

Ontslag op staande voet rechtsgeldig vanwege tik op billen?

Auteur: Amanda Brouwers

Nee oordeelt de Kantonrechter te Amsterdam. Weliswaar is het gedrag van de werknemer grensoverschrijdend en daarmee onacceptabel – hij heeft bij de veel jongere vrouwelijke werkneemster meermaals zijn hand op haar billen gelegd en tijdens een personeelsfeest een tik op de billen gegeven – maar dit gedrag is onvoldoende ernstig voor een ontslag op staande voet.

De werknemer in kwestie was als online designer bijna 2 jaar werkzaam binnen een onderneming welke zich richt op de e-commerce. In rechte is komen vast te staan dat de werknemer in kwestie meermaals zijn hand op de billen van de jongere vrouwelijke werkneemster gelegd en haar tijdens een personeelsfeest een tik op de billen geweest. Zijn verweer was dat hij niet wist dat dit gedrag door haar ongewenst was. De Kantonrechter stelt dit verweer terzijde: het meermaals ongevraagd leggen van de hand op de bil van een vrouwelijke die ook nog eens een stuk jonger was is onacceptabel en kan geen vergissing zijn. Van een ervaren medewerker met een gezin mag worden verwacht dat hij zich bewust is van de onervarenheid van een veel jongere medewerker in haar eerste baan en heeft dit – ondanks dat hij niet is gewaarschuwd voor zijn gedrag – gewoon niet te doen.

Waarom is het handelen van de werknemer in dit geval onvoldoende voor een ontslag op staande voet?

Binnen de onderneming waar de werknemer werkzaam was heerste een ongedwongen sfeer tussen het personeel, inclusief de leiding. De werknemer heeft een WhatsApp groepsgesprek tussen collega’s overgelegd waarin foto’s en filmpjes van seksuele en racistische aard worden uitgewisseld. Aldus de Kantonrechter kan een werkgever die zulke uitingen toestaat binnen haar werkverband, niet als het mis gaat ineens hoog van de morele toren blazen.

De keerzijde van een ongedwongen sfeer op de werkvloer is aldus de Kantonrechter dat de werkgever zich dient te realiseren dat zij medeverantwoordelijk is indien een medewerker binnen die informele setting het zicht op de grens tussen werk en privé uit het oog verliest. Dit geldt aldus de kantonrechter zeker in die gevallen waarin de medewerkers worden aangemoedigd om ook na werktijd met elkaar om te gaan of daartoe zelfs verplicht zijn bij door het werk georganiseerde buitenlandse reizen.

Alle omstandigheden in aanmerking genomen wordt aan de werknemer in kwestie een (beperkte) ontslagvergoeding toegekend van EUR 4.000,00.

Saillant detail: de vertrouwenspersoon waar de vrouwelijk collega haar beklag had gedaan en welke mede heeft besloten tot non-actiefstelling en het ontslag op staande voet van de werknemer heeft in het WhatsApp groepsgesprek ook een aantal foto’s en filmpjes gestuurd.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:4163

Share this post

Latest news