044d95fa-8206-11e9-8a43-699904bd881c_web_scale_0.5246423_0.5246423__

Onterechte diskwalificatie voor triatleet Els Visser na het missen van een boei in het onderdeel zwemmen tijdens een triatlon

Datum uitspraak: 29 mei 2019

 De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland oordeelde in een kort geding tussen Els Visser en de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) en World Triathlon Corporation (WTC), de organisatie van internationale Ironmanwedstrijden, dat de triatleet onterecht was gediskwalificeerd van Ironman Maastricht die plaatsvond op 5 augustus 2018.

De Ironman Maastricht is een triatlon die bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. De NTB had besloten dat de Ironman Maastricht ook het Nederlands Kampioenschap Triatlon 2018 zou behelzen. Er was dus sprake van een NK binnen de internationale Ironman wedstrijd.

Visser won de Ironman Maastricht en is daarmee ook Nederlands Kampioen waardoor zij recht heeft op prijzengeld. Eind september ontving Visser echter een mailbericht waarin werd medegedeeld dat zij gediskwalificeerd werd en dus niet de winnaar was van de Ironman Maastricht. De triatleet zou namelijk niet het hele zwemparcours hebben afgelegd. Zij zou de laatst boei hebben gemist. Dit brengt met zich mee dat zij geen Nederlands Kampioen is én geen recht heeft op het prijzengeld.

Visser voerde aan dat zij een boei had gemist omdat zij een instructie heeft opgevolgd van een persoon in een boot van de organisatie. Ze moest de zwemmers voor haar volgen en direct naar de finish zwemmen. Daarnaast was het missen van de boei al bekend bij de scheidsrechters en de organisatie nog voor het vaststellen van het eindklassement én de huldiging. Ook de toepasselijke reglementen bieden geen grond voor diskwalificatie. In de reglementen staat namelijk dat moet worden geklaagd binnen 5 minuten nadat gefinisht is. Dit was niet gebeurd.

De voorzieningenrechter ging mee in de argumentatie van Visser aangezien zij heeft aangetoond dat het missen van de boei al bekend was en de organisatie geen hoor en wederhoor heeft toegepast bij het nemen van de beslissing tot diskwalificatie. Ook vond de voorzieningenrechter dat de regel dat atleten het volledige parcours moeten afleggen niet prevaleert boven de regel dat zij instructies dienen op te volgen. Instructies worden immers alleen gegeven indien een situatie daarom vraagt.

Visser wordt dus alsnog voorlopig aangewezen als winnaar van Ironman Maastricht en het Nederlands Kampioenschap en het daarbij behorende prijzengeld zal voorlopig worden uitbetaald. Aangezien het een kort geding procedure betreft zijn de vorderingen voorlopig toegewezen De voorzieningenrechter gaat er echter wel vanuit dat deze vorderingen in een bodemprocedure ook stand zullen houden.

De volledige uitspraak is te lezen op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:2376&showbutton=true&keyword=triatleet

Share this post

Latest news