Online Auction

Online veiling, risicovol?

Door COVID-19 is het lastiger geworden om paarden te kopen en verkopen. Zo heeft de NVWA bijvoorbeeld besloten dat er vanaf vrijdag 27 maart 2020 geen exportcertificering meer wordt uitgevoerd voor o.a. paarden. Ook andere landen hebben tijdelijke beperkingen opgelegd voor wat betreft de import en export van paarden. Reizen is nog altijd beperkt mogelijk reden waarom het bezoeken en uitproberen van paarden lastig kan zijn.

Omdat openbare bijeenkomsten momenteel slechts beperkt mogelijk zijn en wordt geadviseerd om altijd 1,5 meter afstand te houden, zou verondersteld kunnen worden dat er geen, althans weinig, paarden worden verkocht. Echter door opties zoals online veilingen, zijn kopers nog steeds geïnteresseerd in het kopen van allerlei soorten paarden zoals embryo’s, veulens, jonge paarden etc. Zo leidt het coronavirus tot een toename van het aantal online veilingen nu mensen gebruik maken van veiligere manieren om paarden te kopen en verkopen.

Gezien het toenemend aantal online veilingen is het belangrijk dat kopers en verkopers op de hoogte te zijn van de (juridische) verschillen tussen face-to-face verkopen en verkopen op afstand. Bij een face-to-face verkoop kan de koper het paard vóór aankoop persoonlijk bekijken en inspecteren. Een verkoop op afstand via bijvoorbeeld het internet of online veilingen, heft de beperkingen van “fysieke veilingen” zoals onder andere reisafstand, -tijd en -kosten op.

In geval van “koop op afstand” van paarden heeft de consument, gelet op het Europees recht, de mogelijkheid om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen (“de bedenktijd”) te ontbinden. De bedenktijd vangt aan op de dag nadat de consument het paard heeft ontvangen. Wanneer de consument zijn herroepingsrecht inroept, moet hij/zij het paard teruggeven aan de verkoper.

Bij een online verkoop tijdens een online veiling, kan de koper in het buitenland wonen. In zo’n geval zou, volgens het Europees/Internationaal recht, het recht van een ander land dan waar de koper/verkoper is gevestigd op de koopovereenkomst van toepassing kunnen zijn. Ook zou de bevoegde rechterbank een buitenlandse rechtbank kunnen zijn. Een en ander is afhankelijk van de omstandigheden van het geval waarbij een rol kan spelen of de koper een professional of een consument is en waar (in welk land) het paard zal worden geleverd. Dit kan weer anders zijn indien algemene voorwaarden of veilingvoorwaarden van toepassing zijn waarin een forumkeuze en/of rechtskeuze is opgenomen.

Bovendien is het bij een online verkoop niet altijd mogelijk om het paard voorafgaand aan de veiling uit te proberen, hetgeen ook juridische gevolgen kan hebben. In dat kader kan het naar Nederlands recht (juridisch) relevant zijn of de koper het paard voor de aankoop heeft bezichtigd dan wel uitgeprobeerd nu naar Nederlands recht een onderzoeksplicht op de koper rust.

Tot slot, aan het begin van dit artikel verwezen wij naar de import en export van paarden die wereldwijd tijdelijk is gestopt vanwege de COVID-19. Toch is de import en export van paarden sinds juni 2020 weer mogelijk in Nederland. Maar of de daadwerkelijke levering al dan niet kan plaatsvinden, hangt ook af van de actuele regelgeving van het andere land.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze collega Joëlle Bongers.

Share this post

Latest news