Art

Online kunst verkopen, waar moet je op letten?

Als gevolg van het coronavirus zien galerieën en kunsthandelaren veel kunstbeurzen geannuleerd worden. Dientengevolge zetten zij digitale platforms op om kunstwerken te verkopen. De regelgeving die van toepassing is op online verkopen is niet hetzelfde als de regelgeving voor verkopen die plaatsvinden binnen de verkoopruimte, vooral als het een consumentenkoop betreft. Waar moet je als online kunsthandelaar of kunstgalerie op letten?

Webshops dienen zich bij verkopen aan een consument te houden aan de Wet koop op afstand. Op grond van de Wet koop op afstand ben je als kunsthandelaar of kunstgalerie verplicht om de consument te informeren over o.a. de voornaamste kenmerken van het kunstwerk, de naam en het vestigingsadres van je bedrijf, de totale prijs van het kunstwerk en op welke manier en wanneer het kunstwerk geleverd zal worden. Daarnaast dien je de consument te wijzen op de bedenktijd. In beginsel krijgt de consument een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen hij de koop ongedaan kan maken. De consument is niet verplicht om een reden op te geven bij het retourneren van het kunstwerk binnen de bedenktijd van 14 dagen. Indien niet wordt voldaan aan de informatieverplichting dan kan de consument nakoming van de informatieverplichting vorderen. Verder kan de consument onder bepaalde voorwaarden een schadevergoeding vorderen of de overeenkomst vernietigen.

De Wet koop op afstand is niet van toepassing als je als particulier een kunstwerk online verkoopt of als kunsthandelaar of galerie bij een bedrijf kunstwerken inkoopt.

Tot slot wijzen wij de online kunsthandelaar of galerie erop dat de Btw-regels voor de e-commerce sector naar verwachting in 2021 aanzienlijk zullen veranderen. Onder de nieuwe e-commerceregels zal o.a. bij leveringen aan consumenten van goederen met vervoer van het ene EU-land naar het andere de btw worden geheven in de lidstaat van bestemming.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact met ons op.

 

 

Share this post

Latest news