Minnelijke regeling bereikt op initiatief van de wederpartij

In het geschil tussen een handelsstal en een professionele ruiter waarin Schelstraete eerder met succes betoogde dat er geen sprake was van een consumentenkoop is, nadat de handelsstal haar omvangrijke verweer tegen de vordering van de ruiter had kenbaar gemaakt, kort voor de mondelinge behandeling bij de Rechtbank op initiatief van de ruiter schikkingsoverleg op gang gekomen. Partijen zijn er inmiddels in geslaagd om het geschil in der minne te regelen en de ruiter trekt zijn vordering in. De handelsstal werd in deze kwestie bijgestaan door Mr. L.M. Schelstraete en Mr. V. Zitman.

Share this post

Latest news