Karlsson Mathilda-PARI17JC152

Mathilda Karlsson in gelijk gesteld in haar beroep tegen de FEI

Mathilda Karlsson en de Sri Lanka Equestrian Association zijn in het gelijk gesteld in hun beroep bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS) in Lausanne, Zwitserland tegen de FEI.
Het CAS vernietigt de beslissing van het FEI Tribunaal en de secretaris-generaal van de FEI en herstelt de Olympische klassering van Mathilda Karlsson.
Het CAS bevestigt ook dat Mathilda Karlsson als atlete geen blaam treft. Het CAS beschermt de positie van de atlete en oordeelt dat de FEI andere partijen zoals de atleten, de organisator of de Franse Federatie niet verantwoordelijk mag houden voor haar eigen fouten, vergissingen en fouten. Het CAS stelt vast dat de overtreding van de regels in het goedkeuringsproces van de officiële tijdschema’s van de Villeneuve-Loubet-evenementen is veroorzaakt door de eigen nalatigheid van de FEI. Bijgevolg moet de FEI instaan voor de gevolgen. Het CAS is van oordeel dat de talrijke verschillende termijnen die in de reglementen van de FEI zijn vastgesteld, niet gemakkelijk te begrijpen zijn en dat van een ruiter die de tijdschema’s bekijkt, niet kan worden verwacht dat hij of zij snel een fout ontdekt die twee federaties (FEI en de Franse NF) met professioneel uitgeruste administratieve systemen over het hoofd hebben gezien. Volgens het CAS moet de FEI als hoogste regelgevende instantie van de paardensport de grootste zorgvuldigheid in acht nemen bij het goedkeuringsproces van de schema’s. Belangrijk is ook dat het CAS de organisator van Villeneuve-Loubet heeft vrijgesproken van alle ongegronde beschuldigingen en aantijgingen, en heeft bevestigd dat de organisator volledig in overeenstemming met de toepasselijke FEI-reglementen en -reglementen heeft gehandeld.
Als gevolg van de beslissing van het CAS is een individuele quotaplaats voor de springwedstrijd op de Olympische Spelen van Tokyo 2020, die in juli-augustus 2021 zal worden gehouden, nu bevestigd ten gunste van Mathilda Karlsson.
Mathilda Karlsson en de Sri Lanka Equestrian Association werden vertegenwoordigd door Mr Luc Schelstraete en Mr Piotr Wawrzyniak van Schelstraete Advocaten uit Nederland.
Zij becommentariëren de zaak als volgt: Het is een baanbrekende beslissing voor de paardensport, omdat deze beslissing van het CAS illustreert dat de discretionaire bevoegdheden van de FEI beperkt zijn en dat de FEI uiterste zorgvuldigheid moet betrachten bij het goedkeuren van hippische evenementen waar rankingpunten te verdienen zijn. Dit alles is in het belang van de ruiters. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer P.M. Wawrzyniak via p.wawrzyniak@schelstraete.nl of +31 13 511 44 20.
 
CAS 2020/A/7232 Mathilda Karlsson & Sri Lanka Equestrian Association v. FEI d.d. 19 april 202

Share this post

Latest news