Maatregelen voor de paardensport bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte

Vraag: Op het moment dat er (op bepaalde locaties) in Nederland een vervoersverbod geldt vanwege uitbraak van bijvoorbeeld droes of vogelgriep en een ruiter daardoor niet op wedstrijd kan – of de wedstrijd volledig wordt afgelast – hebben ruiters dan recht op teruggave van inschrijfgeld? En welke rechten of plichten heeft de betrokken wedstrijdorganisatie?

Antwoord Schelstraete Advocaten:

Op dit moment is er in Nederland op verschillende pluimveebedrijven (Aviaire Influenza) vogelgriep geconstateerd. Wanneer een dergelijke ziekte in Nederland wordt geconstateerd worden er verschillende maatregelen genomen. Hoe er met een uitbraak moet worden omgegaan wordt geregeld in het ‘Beleidsdraaiboek Aviaire Influenza’ [1].

Een maatregel welke wordt genomen is het vervoersverbod. Omdat paarden ook besmet kunnen worden met het AI virus – paarden worden in het draaiboek aangemerkt als een gevoelige diersoort – gelden deze vervoersverboden ook voor paarden. Wanneer er een zogenaamde ‘standstill’ [2]wordt afgekondigd moet wel worden bekeken waar deze voor geldt. Bij de meest recente uitbraak van de vogelgriep gold het vervoersverbod enkel voor paarden welke afkomstig waren van een bedrijf waar ook commercieel pluimvee wordt gehouden.

Een andere maatregel is het verbieden van risicovolle evenementen (8.10 Beleidsdraaiboek):

‘Bij een uitbraak van HPAI in Nederland zal het verboden worden om pluimvee te laten deelnemen aan een manifestatie of evenement, bijvoorbeeld een jaarmarkt met enkele kippen en ganzen ter demonstratie. Ook evenementen waar geen pluimvee aanwezig is maar waar wel (gevoelige of ongevoelige) dieren aan mee doen die met pluimvee in contact kunnen zijn geweest zoals paarden en runderen. Daarom zullen dergelijke evenementen in sommige situaties verboden worden of zullen er aan de doorgang ervan voorwaarden verbonden worden. Hieronder kunnen ook topsportevenementen vallen zoals (inter)nationale paardenconcoursen.’

Ruiters die zich inschrijven voor een wedstrijd zijn in principe verplicht het inschrijfgeld te voldoen. Zodra je je inschrijft voor een wedstrijd ga je akkoord met het vraagprogramma en is ook het Wedstrijdreglement van de KNHS van toepassing. Hierin wordt bepaald dat inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd is wanneer men ná sluitingsdatum afmeldt. Wanneer een ruiter niet op wedstrijd kan door een vervoersverbod beslist de organiserende vereniging hoe wordt omgegaan met het reeds betaalde inschrijfgeld.

Dit ligt anders wanneer de wedstrijd wordt afgelast vanwege de uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals de vogelgriep. Wanneer een wedstrijdorganisatie om welke reden dan ook beslist de wedstrijd af te gelasten is deze gehouden het reeds betaalde inschrijfgeld aan de ruiters terug te betalen, aldus de website van de KNHS.

Het al dan niet afgelasten van een wedstrijd vanwege de uitbraak van een besmettelijke ziekte is een beslissing die door het Ministerie van Economische Zaken wordt genomen. Hier bestaat geen zelfstandige verantwoordelijkheid voor de wedstrijdorganisaties.

Deze vraag is beantwoord door Mr. Luc Schelstraete en Mw. Nikki Hamers van Schelstraete Advocaten.

beleidsdraaiboek-aviaire-influenza

 

Share this post

Latest news