corona

Loonoffer werknemers in tijden van Corona crisis?

Amanda Brouwers – Advocaat, Schelstraete C.S. Advocaten

Regelmatig bereikt mij de vraag of van een werknemer gevergd kan worden om de werkgever in deze tijden van Corona tegemoet te komen qua arbeidsvoorwaarden en ook in de media is dit een hot-topic. Verzekeringsreus Aon heeft wereldwijd haar werknemers gevraagd om 20% van hun brutosalaris over de rest van het jaar in te leveren in ruil voor baangarantie.

Kan dit naar Nederlands recht?

Uiteraard kan aan werknemers gevraagd worden om in deze lastige tijden een tegemoetkoming te doen. Als de noodzaak hiervan onderbouwd wordt kan dit ervoor zorgen dat werknemers akkoord gaan. Maar wat als werknemers niet akkoord gaan?

Naar Nederlands recht kunnen arbeidsvoorwaarden niet zomaar eenzijdig gewijzigd worden door de werkgever, zeker niet als het om een essentiële arbeidsvoorwaarde, zoals salaris, gaat. Er moet sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang aan de zijde van de werkgever, welk belang zo zwaar weegt dat het belang van de werknemer daar redelijkerwijs voor moet wijken.

In Nederland hebben we thans de NOW-regeling. Een werkgever wiens omzet met 20% of meer daalt kan tot 90% van de loonkosten gesubsidieerd zien door de overheid. Het is aan de werkgever die in de financiële problemen komt om een beroep te doen op deze regeling én werknemers daarover te informeren. Voorwaarde verbonden aan deze regeling is dat de werkgever werknemers niet om bedrijfseconomische redenen mag ontslaan.

Door de NOW-regeling wordt het voor werkgevers minder noodzakelijk om een loonoffer te vragen aan werknemers; een groot deel van de loonkosten wordt gesubsidieerd. Indien de werkgever niet in aanmerking komt voor deze regeling omdat de omzet onvoldoende is gedaald komt men zeker niet tot een zwaarwegend bedrijfsbelang aan de zijde van de werkgever. Een loonoffer afdwingen van werknemers is dan ook lastig.

Uitzondering kan mogelijk gemaakt worden in het geval dat de situatie dusdanig nijpend is dat bij uitbetaling van de volledige salarissen de werkgever – ondanks de loonkostensubsidie – failliet gaat, maar zelfs warenhuisketen V&D moest in 2015 een eenzijdige loonkorting van bijna 6% terugdraaien van de rechter. Vlak daarna viel het bedrijf om.

Als dit gebeurt is de werknemer uiteraard zijn baan kwijt, de vraag is of hij achteraf gezien niet beter had kunnen instemmen met een versobering van zijn arbeidsvoorwaarden als dit zijn werkgever had kunnen redden?

Arbeidsrechtelijke vragen, neem contact op met Amanda Brouwers.

Share this post

Latest news