Amanda

Lage WW-premie? Uiterlijk 1 april 2020 dient het e.e.a. administratief geregeld te zijn!

Sinds 1 januari 2020 geldt er een hoge WW-premie voor werknemers welke in dienst zijn voor bepaalde tijd en/of een oproepcontract hebben (7,94%) en een lage WW-premie (2,94%) voor werknemers welke in dienst zijn voor onbepaalde tijd tegen een vast aantal uren. Een behoorlijk verschil!

Wel dient u als werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (getekend door beide partijen) in uw administratie te hebben, dan wel een aanvulling op de arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is.

U heeft als werkgever hier 3 maanden extra de tijd voor gekregen: echter verstrijkt deze termijn op 1 april a.s. Regel het e.e.a. dus nog tijdig en voorkom dat u teveel gaat betalen en dat u ook over de eerste drie maanden met terugwerkende kracht nog de hoge WW-premie dient te betalen.

Share this post

Latest news