JORD12X050 inge

Kort-geding procedure gewonnen: cliënte krijgt haar paard terug

In deze zaak had de cliënte van Schelstraete Advocaten begin 2020 haar paard voor stalling en training naar de locatie van de wederpartij overgebracht. Ruimschoots een jaar later heeft de cliënte de stallings- en trainingsovereenkomst opgezegd en de wederpartij verzocht het paard aan haar te retourneren. De wederpartij weigerde echter tot afgifte van het paard over te gaan. De wederpartij kwam met allerlei vermeende vorderingen op de proppen, zich daarbij beroepend op een aan hem toekomend retentierecht. Deze vermeende vorderingen waren nooit eerder door de wederpartij ter sprake gebracht. Bovendien was er volstrekt geen samenhang tussen de vordering van de cliënte tot afgifte van het paard en de vermeende vorderingen van de wederpartij.

Dientengevolge is Schelstraete Advocaten een kort-geding procedure gestart waarin namens cliënte een vordering tot afgifte van het paard is ingesteld.

De Voorzieningenrechter heeft het verweer van Schelstraete Advocaten gevolgd. Zo oordeelde de Voorzieningenrechter dat er sprake was van een spoedeisend belang aan de zijde van de cliënte gelet op het gestelde inbreuk op haar eigendomsrecht doordat de wederpartij weigerde het paard terug te geven nadat de stallings- en trainingsovereenkomst was opgezegd. Voorts oordeelde de Voorzieningenrechter dat – ook na uitvoerig debat en stukkenuitwisseling – onvoldoende duidelijkheid bestond over het bestaan van de door de wederpartij opgevoerde vorderingen. Daarnaast oordeelde de Voorzieningenrechter dat voorshands voldoende aannemelijk was gemaakt dat de wederpartij, anders dan dat hij stelde, geen vorderingen had op de cliënte. De Voorzieningenrechter heeft de vordering van de cliënte toegewezen en de tegenvordering van de wederpartij tot betaling van de stallings- en trainingskosten welke na de opzegging van de overeenkomst zouden zijn gemaakt afgewezen.

De cliënte van Schelstraete Advocaten werd bijgestaan door mr. Irma Uwe-Ntukabumwe

Foto Hippo Foto

 

Share this post

Latest news