cloning-legal-aspect-doordrk

Horse International: Klonen van paarden, de juridisch aspecten 

De FEI heeft in 2012, bijna 10 jaar nadat het eerste gekloonde paard ter wereld werd geboren in Italië, het verbod op deelname door gekloonde paarden in internationale competities opgeheven. Nu de FEI het toestaat dat gekloonde paarden deelnemen aan internationale wedstrijden is het interessant om te kijken naar de juridisch aspecten van het klonen.

De visie van de Nederlandse stamboeken met betrekking tot klonen is gedurende de jaren heen veranderd, wellicht getriggerd door de beslissing van de FEI om gekloonde paarden toe te laten tot internationale wedstrijden.

Het KWPN en Zangersheide staan inmiddels de registratie van gekloonde paarden in het stamboek toe.

Nu men met gekloonde paarden mag deelnemen aan wedstrijden en men gekloonde paarden kan inschrijven in voornoemde stamboeken, is het dan ook toegestaan in Nederland om uw paard te laten klonen?

Het antwoord daarop lijkt negatief te luiden. In Nederland is het niet toegestaan om dieren te klonen voor de sport of recreatieve doeleinden. Wanneer het klonen niet uitdrukkelijk voor deze doeleinden bedoeld is dan kan men proberen een vergunning te verkrijgen bij het Ministerie van Economische Zaken. Objectief gezien zou men een dergelijke vergunning – wanneer men een paard kloont voor fokkerij doeleinden – kunnen aanvragen bij de Minister van Economische Zaken. Echter is het uiteindelijke doel van de fokkerij niet altijd het verwekken van het perfecte paard voor de sport? Voor zover bij ons bekend is er met betrekking tot het klonen van paarden nog nooit een vergunning aangevraagd danwel toegewezen door de Minister.

Op Europees niveau bestaat er nog geen regelgeving met betrekking tot het klonen van dieren.

De beslissing om klonen wel of niet toe te staan ligt nu (nog)  bij het land zelf. In Frankrijk is klonen bijvoorbeeld wel toegestaan.

Regelgeving die het klonen van paarden in Europa verbiedt lijkt echter wel onderweg. In 2013 heeft de Europese Commissie een concept richtlijn opgesteld waarin het klonen van dieren verboden wordt.  Het Europees Parlement vond dit verbod echter nog niet ver genoeg gaan, maar wil niet alleen het klonen van paarden verbieden maar ook de import van gekloonde dieren in Europa. Wanneer er over een nieuwe richtlijn gestemd wordt en of het standpunt van het Europees Parlement nog zal veranderen is onbekend. Het lijkt er echter op dat dit definitief het einde betekend van gekloonde paarden in Europa.

Het Verenigd Koninkrijk lijkt echter een heel andere kant uit te gaan.

Nu staat zij het klonen van dieren – mits niet voor consumptiedoeleinden – nog toe op vergunningsbasis, maar op grond van informatie die wij verkregen van juridisch deskundigen in het Verenigd Koninkrijk, lijkt het er op dat na de Brexit de restrictie op het klonen van dieren in de UK volledig wordt opgeheven. De toekomst zal moeten uitwijzen of Europa het klonen paarden en de import van gekloonde paarden definitief gaat verbieden of niet en wat daar de consequenties van zijn.

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere juridische vragen en/of problemen neem dan contact op met de auteur van dit artikel mr. Amanda Brouwers – Schelstraete Advocaten. Dit artikel is een vertaling van het Artikel geschreven voor Horses International.

Share this post

Latest news