Kliniek aansprakelijk voor opgelopen blessure?

Vraag: Ik heb mijn merrie voor inseminatie bij een dierenkliniek gebracht. Mijn paard is vast komen te liggen in de stal op de dierenkliniek en heeft daardoor een beenblessure opgelopen. Wie is in dit geval aansprakelijk en draait op voor de kosten?

Antwoord Schelstraete Advocaten:

Alvorens je je paard bij een dierenkliniek stalt ga je met de dierenkliniek een behandelingsovereenkomst aan. Bij dergelijke overeenkomsten wordt vaak verwezen naar de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de gesloten behandelingsovereenkomst. Deze algemene voorwaarden, vaak ‘kleine lettertjes’ genoemd, sluiten in menig geval de aansprakelijkheid van de dierenkliniek en/of dierenarts voor schade uit.

Zowel de inhoud van de behandelingsovereenkomst als de inhoud van de mogelijk toepasselijke algemene voorwaarden in zijn in deze casus onbekend zodat daarmee nu geen rekening kan worden gehouden.

Dan nog kan men zich de vraag stellen of het überhaupt wel mogelijk is de dierenkliniek te laten opdraaien voor schade veroorzaakt door het paard zelf. In deze casus heeft het paard vast gelegen in stal. Dit is iets wat ook gemakkelijk thuis in de eigen stal kan voorkomen. Het feit dat een (ernstige)beenblessure het gevolg is doet daar niets aan af.

In deze situatie kunnen we dan ook een kort antwoord geven. De dierenkliniek kan in beginsel niet succesvol aansprakelijk worden gehouden door de eigenaresse van de merrie. Nergens blijkt dat de dierenkliniek verwijtbaar en/of onzorgvuldig heeft gehandeld waardoor de beenblessure is ontstaan. Mogelijk zou er tot een ander antwoord kunnen worden gekomen indien het een zeer onveilige stal zou zijn waarin paarden een hoog risico lopen om vast te liggen.

We moeten tot de conclusie komen dat de eigenaresse van de merrie zelf verantwoordelijk is en blijft voor de opgelopen beenblessure en de daarmee verband houdende kosten ook zelf zal moeten voldoen.

Deze vraag is beantwoord door Mr. Luc Schelstraete en Mw. Nikki Hamers van Schelstraete Advocaten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@schelstraete.nl en 013 511 44 20.

Share this post

Latest news