Is de verkoper aansprakelijk bij ongeval tijdens testrit?

Verkoper aansprakelijk bij ongeval met een pony tijdens een testrit

In deze casus is een 15 jarige amazone tijdens een testrit op een pony door een onverwachtste wending van deze pony ten geval gekomen. De amazone hield de nodige verwondingen over aan haar val en stelde de eigenaar van de pony op grond van artikel 6:179 BW aansprakelijk voor de schade. De Rechtbank Gelderland boog zich over de vraag of de eigenaar van de pony terecht aansprakelijk was gesteld door de amazone.

De eerste vraag welke door de Rechtbank beantwoord moest worden was of het door de eigenaar gehanteerde exoneratiebeding aan de amazone kon worden tegengeworpen. De Rechtbank stelde dat dit niet het geval was omdat niet was komen vast te staan dat de amazone het exoneratiebeding had gelezen toen zij op de stal van de eigenaar aanwezig was. Volledigheidshalve merkte de Rechtbank nog op dat voor zover de amazone het exoneratiebeding al gelezen zou hebben dit beding op grond van de wet werd vermoed onredelijk bezwarend te zijn. De eigenaar kon zich dus niet beroepen op het exoneratiebeding.

Vervolgens moest de Rechtbank bepalen of de eigenaar op grond van art. 6:179 BW aansprakelijk was. De Rechtbank was van mening dat er in casu sprake was van een verwezenlijking van het risico dat inherent is aan de eigen energie van een dier. Omdat de wet voorschrijft dat de eigenaar van een dier aansprakelijk is voor schade welke veroorzaakt wordt door de eigen energie van het dier, was ook in dit geval de eigenaar van de pony dus aansprakelijk jegens de amazone.

Tot slot overwoog de Rechtbank dat er op grond van eigen schuld zijdens de amazone een correctie van 33% op de schadevergoedingsplicht van de eigenaar moest plaatsvinden. Deze eigen schuld was volgens de Rechtbank gelegen in het feit dat de amazone een ervaren dressuuramazone was waardoor zij bekend was met de risico’s van ponyrijden.

De volledige uitspraak van de Rechtbank Gelderland kan HIER worden geraadpleegd.

Share this post

Latest news