action-animal-athlete-944999

Het niet zelf uitproberen van een duur springpaard staat claim van koper in de weg

DE DOOR LUC SCHELSTRAETE BIJGESTANE VERKOPER VAN DUUR SPRINGPAARD WINT ZAAK

De cliënt van SEL  heeft in 2015 een paard verkocht aan een Canadese handelsstal.

De handelsstal had eind 2015 haar trainer opdracht gegeven op zoek te gaan naar een geschikt springpaard. De trainer  werd gewezen op het paard van de cliënt van SEL. Het paard stond voor training in Duitsland gestald.

De trainer had het paard bereden en waren erg enthousiast over het paard. De trainer had tijdens de testrit zelfs 155-160 cm gesprongen met het paard. De Canadese handelsstal is voor de aankoop nooit komen kijken naar het paard of het paard komen rijden. Zij heeft wel video’s ontvangen van de trainer.

In januari 2016 is het paard geëxporteerd van Europa naar Canada. De koopsom bedroeg € 650.000,-.

Bijna een half jaar later ontving de cliënt van de Canadese handelsstal een schrijven waarin de koop werd ontbonden op grond van dwaling respectievelijk non conformiteit  omdat het paard niet genoeg springvermogen zou hebben, het paard niet zou willen lopen op een grasbodem en het paard niet probleemloos te vervoeren zou zijn.

Om een beroep op non conformiteit te kunnen doen moet altijd worden gekeken of het paard op moment van de verkoop en levering de eigenschappen bezat die de koper mocht verwachten op grond van de koopovereenkomst.

In dit geval bleek uit wedstrijdresultaten van de FEI dat het paard wel degelijk regelmatig een 140-160 cm parcours had gesprongen en hiertoe dus in staat was. Voor wat betreft het vervoeren van het paard oordeelde de Rechtbank dat het enkele feit dat het paard tijdens de reis naar Canada, in een vreemde omgeving zonder vertrouwd persoon, zich verwond heeft onvoldoende is om aan te nemen dat zij niet op lange afstanden te vervoeren zou zijn. Ook de stelling dat het paard niet zou zijn te rijden op een grasbodem was onvoldoende onderbouwd nu het paard in een 140cm klasse was uitgekomen op gras, met goede resultaten. Daarbij komt dat het op de weg van de Canadese handelsstal had gelegen om eerder te klagen én dat zij voldoende de gelegenheid heeft gehad om het paard te berijden voor de aankoop.

Aldus werden de claims van de handelsstal afgewezen en door Luc Schelstraete bijgestane verkoper werd in het gelijk gesteld.

Share this post

Latest news