Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden laat voor buitenlandse cliënt van Schelstraete Advocaten positief kort geding vonnis in stand

Op 13 januari 2015 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een positief arrest gewezen voor een cliënt wonende in Saoedi-Arabië, hierna te noemen “A”.

Aan dit appel ging een kort geding procedure bij de Rechtbank Overijssel, Locatie Almelo, vooraf.

Deze kwestie betreft een vijftal paarden van A welke in Engeland door B werden getraind. Op enig moment heeft B deze paarden zonder toestemming van A vanuit Engeland naar Nederland verplaatst, waar B de paarden voor A verborgen hield.

Bij vonnis in kort geding van 2 oktober 2014 werd B veroordeeld om de paarden te stallen bij een door de Voorzieningenrechter aangewezen derde partij in afwachting van de uitkomst van een thans ook tussen A en B bij de Rechtbank Overijssel, Locatie Almelo, aanhangig bodemprocedure.

Door deze ordemaatregel is het voor A weer bekend waar de paarden verblijven en kan hij toezicht houden op de gezondheid van de paarden.

B ging tegen het vonnis van de Voorzieningenrechter in appel bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Aldaar betoogde B onder meer dat het vonnis diende te worden vernietigd, dat de paarden in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure bij een door hem voorgestelde andere derde dienden te worden gestald en dat het hem diende te worden toegestaan om de paarden te trainen en op concoursen uit te brengen.

Bij arrest van 13 januari 2015 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de vordering van B afgewezen en het vonnis van de Voorzieningenrechter bekrachtigd.

Zowel in de kort geding procedure als in de appelprocedure werd A bijgestaan door Mr. L.M. Schelstraete en Mr. V. Zitman van Schelstraete Advocaten.

Share this post

Latest news