Geboorteverlof

Geboorteverlof voor Partners vanaf 1 Juli 2020

Vanaf 1 januari 2020 hebben partners recht op één werkweek geboorteverlof in plaats van 2 dagen na de geboorte, vanaf 1 juli 2020 is daar een extra recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof bijgekomen. Wettelijk gezien is dit aanvullend geboorteverlof wel wat anders geregeld.

Gedurende het geboorteverlof ontvangt de werknemer 70% van zijn salaris en dit wordt vergoed door het UWV.

Vereisten:

  • De partner moet getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen en indien nodig – moet het kind hebben erkend;
  • De baby moet op of na 1 juli 2020 geboren zijn;
  • De partner moet eerst de werkweek partnerverlof hebben opgenomen;
  • De extra verlofweken moeten opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte en uiterlijk vier weken voordat het verlof ingaat worden aangevraagd.

De eerste week geboorteverlof mag de werkgever niet weigeren; de 5 aanvullende weken mogen door de werkgever ook niet geweigerd worden. Indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen mag de werkgever in onderling overleg wel de periode wijzigen.

Vragen over dit onderwerp, neem contact op met collega Amanda Brouwers.

Share this post

Latest news