art-creative-exhibition-20967

“Droit de Suite” in het kunstrecht – Legal Art Journal – by Schelstraete – 2019 / 03

De kunstenaar Rauschenberg is de maker van het kunstwerk Thaw. Rauschenberg verkocht dit doek voor een bedrag van 900 dollar aan een kunsthandelaar. 15 jaar later, in 1973, werd het bewuste doek geveild op de veiling van veilinghuis Sotheby’s. Het echtpaar Scull kocht het doek uiteindelijk voor een bedrag van 85.000 dollar. Rauschenberg was met stomheid geslagen door de enorme opbrengst van het doek. Toen hij op een later moment het echtpaar Scull trof zei hij: “I’ve been working my ass of for you to make all that profit”. Sindsdien is Rauschenberg erg actief geweest in het ondersteunen van het Droit de Suite.

Droit de Suite is het recht van de maker van een kunstwerk om bij iedere latere doorverkoop van een kunstwerk een percentage van de verkoopprijs te ontvangen en wordt ook wel het volgrecht genoemd. Het volgrecht heeft als doel om de kunstenaar te laten meeprofiteren van de waardevermeerding van zijn werk. In sommige gevallen komt het namelijk voor dat een latere verkoop aanzienlijk meer opbrengt.

Het volgrecht komt altijd ten goede aan de kunstenaar en is niet overdraagbaar aan een derde. Bij overlijden van de kunstenaar kan het volgrecht wel overgaan op de nabestaanden of andere erfgenamen van de kunstenaar. 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar houdt het volgrecht op te bestaan.

Het volgrecht is echter niet verschuldigd bij iedere verkoop van een kunstwerk. Het moet namelijk gaan om de verkoop van originele werken van grafische of beeldende kunst waarbij een professionele kunsthandelaar is betrokken als koper, verkoper of tussenpersoon en de verkoopprijs meer dan 3.000 euro bedraagt én waarvan de kunstenaar niet langer dan 70 jaren daarvoor is overleden

Het volgrecht is verwant aan het auteursrecht en geeft dus uitsluitende bevoegdheden aan de auteursrechthebbende. Heeft u hier vragen over of wilt u meer weten? Schelstraete Advocaten is u graag van dienst. U kunt contact opnemen via info@schelstraete.nl of via 013-5114420.

Source: www.rijksoverheid.nl

Share this post

Latest news