De KWPN Arbitragecommissie wijst tegenvordering van cliënt Schelstraete Advocaten toe

KWPN-leden hebben de mogelijkheid hun onderlinge geschil voor te leggen aan de KWPN Arbitragecommissie in plaats van de gang naar een ‘normale’ rechter.

Onderdeel van het geschil: Cliënt, ex-mede-eigenaar van een KWPN goedgekeurde dekhengst, werd verzocht het stamboekpapier in te leveren daar hij dit nog in zijn bezit had. Namens cliënt heeft Schelstraete Advocaten betoogd dat cliënt zijn retentierecht uitoefende op het stamboekpapier daar de wederpartij, al sedert enkele jaren, het aandeel van cliënt in de opbrengst van de dekgelden niet had betaald.

Na diverse hoorzittingen heeft de Arbitragecommissie de tegenvordering van cliënt gehonoreerd en het dekstation veroordeelt tot betaling van een aanzienlijk bedrag aan achterstallige dekgelden.

Share this post

Latest news