De heer Van der Vaart en de heer Hervas Asencio hebben hun geschil over de paarden Let it Be VDV Z en Cyrano VDV Z beëindigd.

In augustus 2015 ontstond een geschil tussen de heer Van der Vaart, eigenaar van het grootste aandeel in de paarden Let it Be VDV Z en Cyrano VDV Z, en de heer Hervas Asencio, trainer en mede-eigenaar van de paarden, over – onder andere – de training en stalling van de paarden.

Diverse berichten over dit geschil werden gepubliceerd in de media. De heer Van der Vaart en de heer Hervas Asencio kondigen hierbij aan dat zij hun geschil in der minne hebben geregeld en alle procedures hebben beëindigd.


Herr Van der Vaart und Herr Hervas Asencio haben ihren Rechtstreit über die Pferde Let it Be VDV Z und Cyrano VDV Z außergerichtlich beglichen

Seit August 2015 waren Herr Van der Vaart, der ein größeres Eigentumsanteil in Let it Be VDV Z und Cyrano VDV Z hat und Herr Hervas Asencio, der Trainer und Miteigentümer von den Pferden, verwickelt in einer Rechtsstreit über – unter anderen – die Frage von Training und Stallung der Pferde.

Verschieden Nachrichten über die Sache sind in den Medien publiziert worden. Herr Van der Vaart und Herr Hervas Asencio kündigen hiermit an dass sie die Rechtstreit (und alle Verfahrens) außengerichtlich beglichen haben.

Share this post

Latest news