Corona 2

De grote ontslaggolf als gevolg van COVID-19 is begonnen, ook in Nederland!

De laatste weken is het volop in het nieuws: Booking.com ontslaat wereldwijd maar liefst 25% van haar personeel. Een groot deel van het personeel van KLM en Damen Shipyards verliest zijn of haar baan. Sodexo, Maison van den Boer (cateraars) en NS schrappen honderden of duizenden banen.

Het werkloosheidspercentage in Nederland steeg in juni tot 4,3%, dit zal naar verwachting verder gaan stijgen, doch is er volgens economen niet zo’n stijging te verwachten als in de Verenigde Staten waar het werkloosheidspercentage in april 2020 al opliep naar 14,7%.

Waar zit dit verschil hem in?

  • In Nederland is het ontslagrecht zodanig ingericht dat werknemers niet zo gemakkelijk ontslagen kunnen worden – op grond van bedrijfseconomische omstandigheden – als in de Verenigde Staten.
  • In Nederland is de NOW regeling van kracht; het salaris van 1,7 miljoen werknemers in Nederland wordt gedeeltelijk door de overheid betaald, zodat zij niet ontslagen hoeven te worden. Onder de oude NOW regeling was ontslag ook niet toegestaan; maar let op, thans is dat gewijzigd en is het – onder voorwaarden – wel toegestaan.

De huidige NOW regeling blijft tot en met september 2020 van kracht. Eind augustus zal het kabinet opnieuw gaan buigen over de vraag hoe de steun er in de toekomst uit moet gaan zien. Wellicht dat een versobering van de NOW regeling met als gevolg meer ontslagen onvermijdelijk zal zijn: we zien nu immers dat COVID-19 niet gemakkelijk onder controle is te krijgen.

Word je als werknemer geconfronteerd met ontslag of is het voor jou als werkgever niet meer haalbaar om alle werknemers in dienst te houden? Neem voor advies contact op met onze collega Amanda Brouwers.

 

Share this post

Latest news