shutterstock_1027654306

De Advocaat-Generaal Wattel adviseert de Hoge Raad

De Advocaat-Generaal Wattel adviseert de Hoge Raad

De Advocaat-Generaal Wattel adviseert de Hoge Raad om de heffing van inkomstenbelasting in box 3 voor de jaren 2016 en 2017 op stelselniveau onverenigbaar te verklaren met het discriminatieverbod. De Wet op de inkomstenbelasting 2001 is al jaren toe aan een flinke opknap-beurt, maar de wetgever heeft daar – ondanks diverse adviezen daarover door deskundigen en onderzoekscommissies – tot nog toe geen werk van gemaakt. Als de Hoge Raad het advies van de Advocaat-Generaal volgt, dan is dat weer een signaal dat de wetgever in beweging moet komen.

Bron TAXLive

Share this post

Latest news