Cliënten van Schelstraete Advocaten winnen zaak bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Op 21 september 2016 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een eindbeslissing geven waarbij eiseres niet-ontvankelijk is verklaard in de door haar jegens de cliënten van Schelstraete Advocaten ingestelde vorderingen.

Nadat cliënten waren gedagvaard hebben zij schriftelijk verweer gevoerd tegen de stellingen van eiseres. Essentieel was het verweer van cliënten dat tussen hen en eiseres geen contractuele relatie bestond zodat het beroep van eiseres op een beweerdelijke koopovereenkomst ook geen stand kon houden. Eiseres heeft daartegen geen verweer gevoerd en meldde kort voor de dag waarop partijen voor de rechter moesten verschijnen dat zij haar vorderingen introk. De rechter heeft vonnis gewezen en cliënten in het gelijk gesteld. De wederpartij is in de proceskosten aan de zijde van cliënten veroordeeld.

Met behulp van Mr. L.M. Schelstraete en Mr. B.E.J. Loeffen hebben cliënten een zeer effectief verweer weten te voeren.

Share this post

Latest news