animal-photography-blur-close-up-531974 (1)

Cliënte van Schelstraete Equine Lawyers (SEL) wint ook in hoger beroep zaak met aangaande een geschil met betrekking tot een ruilovereenkomst

Aan de Engelse cliënte van SEL was een paard geleverd dat niet aan haar verwachtingen voldeed. Op de verkoopfactuur stond de clausule vermeld dat het paard binnen 6 maanden mocht worden geruild voor een ander paard. Cliënte maakte gebruik van dit recht en sprak met de verkoper af dat zij het paard terug transporteerde naar Nederland en dat zij een vervangend paard uit zou komen zoeken. Nadat het paard door haar was terug getransporteerd vernam zij niets meer van de verkoper.

Omdat cliënte het vertrouwen in de verkoper volledig was verloren vorderde zij in rechte vervangende schadevergoeding, bestaande uit de koopsom die zij voor het paard voldaan had. In strijd met de gemaakte afspraken had de verkoper geen vervangend paard aan haar geleverd.

Verkoper verweert zich met de stelling dat het paard nooit aan haar terug is geleverd, maar dat cliënte zelf het paard in Engeland zou hebben verkocht. De lagere gerealiseerde koopsom wordt aan cliënte voldaan en een verkoopfactuur met haar naam er op wordt toegestuurd. Een merkwaardig gang van zaken nu cliënte het paard heeft laten transporteren naar Nederland met het transportbedrijf waarvan de verkoper zelf gedeeltelijk eigenaar was en nu zij van één van de eigenaren van het transportbedrijf een bevestiging had ontvangen dat het paard goed was aangekomen. Ter onderbouwing werd door de verkoper ook nog eens een zeer kwestieuze schriftelijke verklaring van een getuige in het geding gebracht.

Bij de Kantonrechter werd cliënte bij vervroegd vonnis volledig in het gelijk gesteld, echter ging de verkoper tegen alle verwachtingen in hoger beroep.

Net zoals de Kantonrechter in eerste aanleg maakt het Hof Den Bosch korte metten met de ongeloofwaardige standpunten van de verkoper. Bij vervroegd arrest verwijst het Hof de stellingen van de verkoper naar het rijk der fabelen. De verkoper dient dan ook een substantieel bedrag aan proceskosten aan cliënte te voldoen.

Cliënte werd bijgestaan door mr. M.A.J. (Amanda) Brouwers.

Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:5183

Share this post

Latest news