Cliënte van Schelstraete Advocaten wint procedure bij Rechtbank Gelderland

De Rechtbank Gelderland heeft bij vonnis van 11 januari 2017 een cliënte van Schelstraete in het gelijk gesteld.

Cliënte had in 2013 aan een Amerikaanse koopster een paard verkocht. De koopster ondervond na de levering problemen met het paard bestaande uit staak- en verzetgedrag. Zij stelde zich op het standpunt dat het paard niet aan de overeenkomst beantwoordde. Cliënte betwistte dit waarna zij door de koopster werd gedagvaard. In de gerechtelijke procedure vorderde de koopster o.a. terugbetaling van de koopsom en schadevergoeding.

De Rechtbank heeft na bewijslevering geoordeeld dat het paard ten tijde van de aflevering aan de overeenkomst heeft beantwoord en dus de eigenschappen bezat die de koopster op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Cliënte heeft dus voldaan aan haar verplichtingen uit de overeenkomst.

De Rechtbank heeft de vorderingen van de koopster afgewezen en haar in de proceskosten veroordeeld.

Cliënte werd in deze zaak bijgestaan door Mr. L.M. Schelstraete en Mr. V. Zitman

Share this post

Latest news