Cliënte Schelstraete wint geschil over bevoegdheid Rechtbank voor Nederlandse koper bij aankoop paard uit Noord-Ierland

Schelstraete staat een Nederlandse koopster bij in een geschil met een Ierse verkoper betreffende de koop van een eventingpaard. De verkoper stelde zich in een gerechtelijke procedure bij de Rechtbank Gelderland op het standpunt dat niet de rechter in Nederland maar in Noord-Ierland bevoegd zou zijn om de zaak te behandelen. Dit omdat hij in Noord-Ierland woonachtig is. Schelstraete heeft aangevoerd dat de Nederlandse rechter wel degelijk bevoegd is omdat het paard conform de koopovereenkomst in Nederland werd afgeleverd. Bij vonnis van 11 mei 2016 heeft de Rechtbank het standpunt van Schelstraete gevolgd en zich bevoegd verklaard. De procedure zal in Nederland worden voortgezet.

Share this post

Latest news